Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Södertälje Bil & Alldemo AB

"Bolaget skall bedriva bilskrot, bilverkstad, däckförsäljning, handel med nya och begagnade bilar, bilbärgning och bil- transporter, handel med järn och metallskrot samt handel med nya och begagnade bildelar. Bolaget skall driva en miljövårdsanläggning samt återvinning av allehanda material. Bolaget skall äga och förvalta fast egendom, investera i utvecklings- och riskkapitalbolag samt därmed förenlig verk- samhet."
Finns i branscher på Wedoo: Bilar - Bilbärgning - Bilskrot - Bilverkstad
Org.nr: 556339-7859
Företagsform: Aktiebolag