Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Vollsjö Industri AB

"Bolaget skall bedriva handel med toffelbottnar och formgods i polyuretan, ävensom idka därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Plastvaruindustri
Org.nr: 556244-7143
Företagsform: Aktiebolag