Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Adesso Trollhättans Fastighets AB

"Bolaget har till ändamål för sin huvudsakliga verksamhet att självt eller genom hel- eller delägt dotterbolag äga och förvalta fastigheter ävensom driva annan därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Fastigheter
Org.nr: 556220-0567
Företagsform: Aktiebolag