Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

AB Seglarevägen

"Bolaget skall importera, exportera, tillverka och försälja livsmedel ävensom idka därmed förenlig verksamhet, samt äga och förvalta fastigheter, aktier och andra värdepapper."
Finns i branscher på Wedoo: Fastigheter - Konsult
Org.nr: 556177-6583
Företagsform: Aktiebolag