Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Proteko Läromedel AB

"Bolaget skall tillhandahålla och leverera läromedel och materiel för undervisning och information företrädesvis inom teko-området. Bolaget skall också verka för utveckling och anpassning av befintliga läromedel och framtagning av nya produkter samt i övrigt bedriva verksamhet som är förenlig med de beskrivna arbetsområdena."
Finns i branscher på Wedoo: Information - Undervisning
Org.nr: 556116-2651
Företagsform: Aktiebolag