Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Legoplåt i Eskilstuna AB

"Bolaget skall bedriva mekanisk verkstadstillverkning, äga och förvalta fast och lös egendom ävensom idka därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Butiker
Org.nr: 556053-5774
Företagsform: Aktiebolag